A 883/2004/EK rendelet

A 883/2004/EK rendelet

883/2204 Ek rendelet, szociális biztonsági rendszerek koordinálása

Ma már egyáltalán nem ritka, hogy valaki külföldön vállaljon munkát, és/vagy a hazai vállalkozása mellett más EU tagállamban is bejegyzett vállalkozást is működtesen. Tovább bonyolódhat a helyzet mindkét esetben, ha magyar állampolgársága mellett tartósan külföldre is költözik. Ilyen esetekben nem csak az adózás tekintetében merülhet fel az a probléma, hogy melyik álam szabályai szerint kell az adókötlezettségeket teljesíteni, de a társadalombiztosítás területén is kérdéses lehet, hogy ki, melyik állam joga szerint biztosított vagy éppen mi a helyzet, ha a másik állam területén venne igénybe ilyen szolgáltatásokat. E kérdésekben a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet ad eligazítást. Az EK rendlet személyi hatályát meghatározó 2. cikk (1) szerint: Ezt a rendeletet a tagállamok állampolgáraira, egy tagállamban lakóhellyel rendelkező hontalanokra és menekültekre  akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak –, valamint ezek családtagjaira és túlélő hozzátartozóira kell alkalmazni.

Az uniós jogszabály II. címe rendelkezik az alkalmazandó jogszabályok meghatározásáról, ezen belül a 11. cikk (1) szerint: Az e rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam jogszabályai alkalmazandóak. E jogszabályokat e cím rendelkezései szerint kell meghatározni. Nem okoz meglepetést a 11.cikk (3) bekezdése sem, amikor rögzíti: a munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek az adott tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak. De mi a helyzet akkor, ha valaki több tagállamban végez például önálló vállalkozóként tevékenységet? Az EK rendelet 12.cikk (2) bekezdése szerint atagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen tevékenység várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot. Azok, akik várhatóan 24 hónapot meghaladó időtartamra távoznak másik tagállamba és ott is önálló vállalkozási tevékenységet folytatnak, a 13. cikkben taláják meg a rájuk érvényes szabályokat. E szerint a két vagy több tagállamban szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő személy a következők hatálya alá tartozik:

a) a lakóhely szerinti tagállam jogszabályaiha tevékenységének jelentős részét abban a tagállamban végzi; vagy

b) annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a személy tevékenységeinek központi érdekeltsége található, ha nem azon tagállamoknak az egyikében rendelkezik lakóhellyel, amelyben a tevékenység jelentős részét végzi.

Természetesen megtalálhatók a rendeletben a használt fogalmak definíciói is, mint például önálló vállalkozói tevékenység: bármely tevékenység vagy azzal egyenértékű helyzet, amelyet az ilyen tevékenység vagy azzal egyenértékű helyzet fennállásának helye szerinti tagállam szociális biztonsági jogszabályai ilyenként kezelnek. Vagy például a lakóhely fogalma, mely nem más, mint a személy szokásos tartózkodási helye. A témával kapcsolatos tivábbi infók.

 A rendelet teljes szövegét itt olvashatod.