Külföldi biztosítás bejelentése

Külföldi biztosítás bejelentése

külföldi biztosítás bejelentése

Az alábbiakban a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő témával kapcsolatos tájékoztatójának fontosabb részeit  közöljük.

A más EU (EGT) tagállamban, Svájcban, ún. egyezményes országban, illetve a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala – részére.

Ez alapján tehát bejelentési kötelezettsége van:

·         az EGT tagállamokban és Svájcban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek;

·         a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek,

·         nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgároknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni. 

Fontos, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A bejelentési kötelezettség a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál személyesen vagy postai úton, továbbá, amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, úgy ügyfélkapun keresztül teljesíthető. Amennyiben az elektronikus nyomtatványok valamelyikét meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani, a meghatalmazotti jogosultságát regisztrálnia kell, ezért ha nem rendelkezik az egészségbiztosítási szervnél bejegyzett meghatalmazotti/képviseleti jogosultsággal kérjük, a kérelem elektronikus benyújtása előtt szíveskedjék meghatalmazotti/képviseleti jogosultságát nyilvántartásba vetetni a „Regisztrációs lap” hatáskörrel rendelkező járási hivatalhoz történő benyújtásával. 

A bejelentés erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (EGTsaját) tehető meg, amely elérhető a hatáskörrel rendelkező járási hivatalok ügyfélszolgálatain, valamint letöltheti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) honlapjáról (EGTsaját) is.

·         Aki EGT tagállamokban, Svájcban, Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással rendelkezik, annak a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) - EGT elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.

·         Az a magyar állampolgár, aki nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) - saját elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.

·         A bejelentést a külföldön létrejött biztosítási jogviszony létrejöttétől, illetve annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell megtenni. 

·         Felhívjuk a figyelmét, hogy a bejelentés késedelme, elmulasztása, vagy a nem megfelelő bejelentés 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után!

A témával kapcsolatos további infók.