Adóelőleg nyilatkozat a költségekről 2019

Adóelőleg nyilatkozat a költségekről 2019

adóelőleg nyilatkozat költségekről 2019

A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni. Amennyiben a kifizetőnek történt átadást követően a nyilatkozat tartalma változna új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. A nyilatkozat egyik példányát a kifizetőnek kell átadni a másik példányát pedig az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülési időn belül meg kell őrizni. A tevékenységgel összefüggésben felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatokat a kifizetőnek  nem kell bemutatni , azokat csak meg kell őrizni.

Figyelem! Ha valaki tételes igazolással elszámolható költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján levont költség a nyilatkozat szerinti költség 5 százalékával meghaladja az adóbevallásban utóbb elszámolt, ténylegesen igazolt költséget, akkor 39 százalék, továbbá ha emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet is mutatkozik, a befizetési különbözet után 12 százalék különbözeti-bírságot is fizetnie kell.

A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha az őstermelő bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, vagy – ha családi gazdálkodó (gazdálkodó család tagja) – az e jogállását igazoló okiratát.

A kifizetőnek a vállalkozói bevételből sem kell adóelőleget megállapítania feltéve, hogy az egyéni vállalkozó a bizonylaton feltünteti a vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát.

 Az önálló tevékenységéből származó bevételéből (például a megbízási díjból) az adóelőleg alapjának megállapításához kétféle költséglevonást lehet kérni.

Vagy   10 százalékos költséghányad, vagy  tételes költségelszámolás szerinti költség figyelembevételét.

A tételes költségelszámolás alkalmazása esetén az adóelőleg megállapítása során a kifizető által figyelembe vehető költség legfeljebb a bevétel 50 százaléka lehet. Amennyiben az igazoltan felmerült költsége az előbbiek 50 százalékát meghaladja, azt év végén az adóbevallásában érvényesítheti.

A nyilatkozatot hiányéban  a kifizető önálló tevékenység esetén automatikusan a 10 százalékos költséghányadot alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékát tekinti az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek.

Fontos! A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolását  az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére – az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmazni.

Ha azonban az adóelőleg-alapok meghatározása a 10 százalék költséghányad levonásával történt, az éves  adóbevallásában az adóalap meghatározásához alkalmazható a tételes költségelszámolás, feltéve, hogy a bevallásban a 10 százalék költséghányad levonását más bevételeinek egyikénél sem érvényesíti. Abban az esetben azonban, ha az adóelőlegnél tételes költségelszámolásról nyilatkozott, akkor az év végi adóbevallásában nem alkalmazhatja a 10 százalékos költséghányadot.

A nyilatkozat minta innen is letölthető.