Intézd telefonon!

Intézd telefonon!

NAV telefonos ügyintézés, ÜCC rendszer

 

Ténylegesen megkönnyítheti a tájékozódást és akár az ügyintézést is a NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszere. De milyen ügyekben, és milyen feltételekkel és módon, mikor, milyen telefonszámokon vehető igénybe? Az ezzel kapcsolatos NAV információkat gyűjtöttük össze. 

Milyen ügyekben segíthet az ÜCC? 

1.    TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS: 

a) Az adózói minősítéssel kapcsolatosan;

b) az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról;

c) a közösségi adószám érvényességéről;

d) az állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatokról;

e) az adószámláról, az adószámla-kivonatról;

f) fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról;

g) az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott állandó meghatalmazásról;

h) a bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

2.    KONKRÉT ÜGYINTÉZÉS: 

a) Az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogás előterjesztése;

b) adó- és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése;

c) az adószámla egészét, illetve egyes adónemeit, köztehernemeit érintő észrevétel előterjesztése;

d) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott törzsadatokra vonatkozó egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos eljárás;

e) az Art. 1. számú melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változás-bejelentő adatlap javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);

f) a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallások javítása – a jövedéki adó kivételével (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben), a személyi jövedelemadó bevallási tervezet papír alapon történő megküldésének igénylése és kiegészítésének kezdeményezése;

g) adószámla átvezetés, a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);

h) az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés;

i) igazolás kérése adóazonosító jelről:

j) a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele;

k) levelezési cím bejelentése;

l) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. § 5. pontja szerinti értékhatár elérésével kapcsolatos bejelentés;

m) közösségi adószám iránti kérelem benyújtása;

n) kezdő vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés. 

Milyen feltételekkel vehető igénybe?

1. A telefonos ügyintéző rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez azonosítás szükséges. Az azonosítás az ÜCC rendszer hangos menüjében két fajta módon történhet:

a. ügyfélazonosító-számmal (az adóhatóságtól igényelhető),

b. Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (kormányablakokban, okmányirodákban igényelhető az azonosító és a hozzá tartozó jelszó).

Az azonosítási módokkal kapcsolatos részletes információkat  itt találod.

A telefonos ügyintézés módja:

 

1.    Azonosítás: 

a) Ügyfélazonosító-számmal: A telefonáló egyedi beazonosítása az adóigazolványon feltüntetett 10 számjegyű adóazonosító jelének és az ügyfélazonosító-számának (PIN-kódjának) megadásával történik.

b) Részleges kódú telefonos azonosítóval: A telefonáló egyedi beazonosítása a 8 számjegyű telefonos azonosító, illetve a 6 számjegyből álló jelszó 3 számjegyének megadásával történik.

2. Ha az ügyfél képviselőként, tehát más nevében jár el, akkor meg kell adnia annak az adózónak az adószámát vagy adóazonosító jelét is, akinek az ügyében el kíván járni. Célszerű ezért az azonosító-számot, valamint az adószámot/adóazonosító jelet a hívás kezdeményezése előtt előkészíteni. Az adatbiztonságot szolgálja, hogy amennyiben az ügyfél három alkalommal is téves egyedi azonosítót használ, a rendszer a jogosultságát egy órára felfüggeszti, amelyre hangbemondás figyelmezteti. Az ideiglenes letiltás utáni háromszori sikertelen próbálkozást követően az azonosító törlésre kerül. Törölt azonosító-számmal rendelkező ügyfeleink a szolgáltatást a TEL nyomtatvány ismételt benyújtása (személyesen vagy KÜNY tárhelyen keresztül), új ügyfélazonosító-szám képzése és kiküldése után vehetik igénybe. A törölt részleges kódú telefonos azonosító esetében pedig, ügyfeleink a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül kérhetnek segítséget.

3. Sikeres azonosítást követően az ügyfelek a telefon nyomógombjainak segítségével kiválaszthatják azt a menüpontot (tárgykört, ügytípust), amelyben ügyet szeretnének intézni, vagy egyedi tájékoztatást szeretnének kapni. A telefonhívást a rendszer a telefonáló illetékessége szerinti megyei igazgatóságra, az adott típusú telefonos ügyintézésre bejelentkezett ügyintézőhöz osztja le. A telefonos ügyintéző rendszer menüstruktúrája a NAV honlapjáról letölthető.

4. A NAV adóztatási szerve az ÜCC rendszerben folytatott telefonbeszélgetéseket az Art. 124. § (5) bekezdése alapján – a meggyőződés a közösségi adószám érvényességéről ügytípus kivételével – rögzíti, és meghatározott időtartamig tárolja. A rögzített telefonbeszélgetéseket az adózók 90 napon belül nyitvatartási időn kívül, vagyis akár az éjszakai órákban illetve hétvégén is visszahallgathatják. A visszahallgatás feltétele, hogy az ügyfél a beazonosítást követően rendelkezzen a telefonbeszélgetéshez kapcsolódó ügyiratszámmal. Az ügyiratszámot ügyfeleink a beszélgetés során az ügyintéző tájékoztatása alapján, vagy az azonosító szám igénylés során megadott e-mail címre, vagy sms fogadására alkalmas telefonszámra küldött szöveges üzenet útján ismerhetik meg.

Mikor elérhető:

 A telefonos ügyintéző szolgáltatás munkanapokon

hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig,

pénteken 8.30-13.30-ig 

Milyen telefonszámokon? 

belföldről  06-80/20-21-22

külföldről  36-1/441-96-00

Ha mindez nem segítene, keress bennünket!