Kisadózónak is keletkezhet szja fizetési kötelezettsége

Kisadózónak is keletkezhet szja fizetési kötelezettsége

2019 évi adóváltozások, KATA változások, Katás bevétel

2019. január 1-től a Katv. 2.§ 24. ponttal egészül ki. Ebben kerül meghatározásra mit kell értenünk kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök és nem anyag javak fogalmán. e szerint:  „24. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak: olyan tárgyi eszközök és nem anyagi javak, amelyeket a kisadózó egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozás tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják azzal, hogy nem minősül kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a személygépkocsi.”

Mindez abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy ezzel egyidőben pontosításra került a kisadózó vállalkozás bevételének fogalma is. ennek érdekében a 2.§ 12. pontja az alábbi új alponttal egészül ki azaz nem minősül bevételnek:

g) a kisadózó egyéni vállalkozó esetében a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott ellenérték; ha a kisadózó egyéni vállalkozó olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében az Szja tv. XI. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia;”

Tehát amennyiben a kisadózó vállalkozás olyan tárgyi eszközt értékesít, melyet kizárólag csak a vállalkozás céljaira használt az ebből származó bevétele a kisadózó bevételeként veendő figyelembe és számításba kell venni a tételes adó értékhatárának megállapítása során.

A nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel után az érintett az Szja tv. XI. fejezetének ( Vagyonátruházás) szabályai szerint kell adózzon.  A személygépkocsi mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik, mivel a törvény szerint nem minősülhet kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek.

A  törvény változásokat tartalmazó szövegét itt megnézheted. A törölt részeket piros, az új szabályokat kék színnel jelöltük. A témával összefügő egyéb anyagainkat itt találod.

Adózási információk egy helyen gyakorló és leendő kisadózók számára.

Segíthetünk?  Tanácsadás