E-ügyintézés

E-ügyintézés

e-ügyintézés, elektronikus ügyintézés, KÜNY, RKTA azonosítás

 

2018. január 1-jétől az adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyek intézése  mindenki, így a  nem vállalkozó természetes személyek  számára is  teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetők.

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait a 2015. évi CCXXII törvény tartalmazza, mely  az adóigazgatási eljárások speciális szabályaival, a  2017. évi CL , a 2017. évi CLI törvényekkel valamint  a 465/2017 (XII.28) Korm sz, rendelettel  együtt teremtik meg a NAV előtti, illetve a NAV által megvalósított elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

A természetes személy ügyfelek elektronikus úton azonosíthatják magukat a NAV előtt, ennek alapján azon ügyekben, ahol nem elengedhetetlen, nem szükséges személyesen megjelenniük vagy beadványukat papír alapon postai úton benyújtaniuk.

Az elektronikus azonosítási módok az alábbiak lehetnek:

1. az e-személyi igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítás,

2. az ügyfélkapu, valamint

3. a részleges kódú telefonos azonosítás.

Az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz biztonságos kézbesítési szolgáltatásként ingyenesen jár elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek a NAV-val való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl. bevallás) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak. A tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Az elektronikus azonosítási módok valamelyikére regisztrált természetes személyekről az erre feljogosított szervezet Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást (KÜNY) vezet. Az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz tartozó elektronikus tárhely (korábbi „Ügyfélkapus tárhely”) pontos elnevezése: Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz tartozó tárhely vagy KÜNY tárhely.

A www.nav.gov.hu oldalról ingyenesen letölthető Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül lehetséges az egyes NAV által rendszeresített űrlapok benyújtása.

A természetes személy ügyfelek szintén elektronikus azonosítási módok segítségével vehetik igénybe az Általános Célú Kérelem Űrlap szolgáltatást (ún. e-Papírt), melyen keresztül szabadon szövegezett beadvány, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő a NAV felé. Az e-Papír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre a NAV nem rendszeresített ÁNYK űrlapot.

Akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek szabadon rendelkezhetnek arról, hogy a NAV számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten erre irányuló rendelkezésükkel kizárhatják az elektronikus kommunikációt, melynek értelmében – e rendelkezésük alapján – a NAV velük papír alapon fog kommunikálni, kivéve, ha jogszabály egyébként ezen ügyfelek irányába is elektronikus kapcsolattartást ír elő. A NAV a Rendelkezési Nyilvántartásból való lekérdezéssel minden esetben figyelembe veszi

1. az elektronikus kapcsolattartás megengedhetőségére vonatkozó rendelkezést, valamint

2. az ügyfél által megadott hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket.

Fontos, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban megadható elektronikus levelezési címre (e-mail cím) a NAV nem küld hivatalos dokumentumokat, kizárólag az ügyfél hivatalos elérhetőségén, a KÜNY tárhelyén keresztül kommunikál.

Tekintettel arra, hogy 2018. január 1-jétől valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv, így a NAV is gyakorlatilag korlátozás nélkül biztosítja az elektronikus kapcsolattartási módot, az ügyfél bármikor kérheti a NAV-tól, hogy vele elektronikus úton tartson kapcsolatot azon nyilatkozatok esetében, ahol az elektronikus kapcsolattartás értelmezhető és kivitelezhető. Ilyen irányú kérésnek kell tekinteni azt is, ha az ügyfél kérelmét saját döntéséből eredően eleve elektronikus úton nyújtja be a KÜNY tárhelyén keresztül valamely a NAV által erre a célra rendszeresített ÁNYK űrlapon, vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül.

Amennyiben valaki telefonon keresztül azonosított módon kíván kapcsolatba lépni a NAV-val, használhatja az ún. RKTA azonosítást is:

A Kormány által ingyenesen biztosított, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás a NAV előtti eljárások során is használható. A Részeleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás (RKTA) lehetővé teszi a telefonos ügyintézés során a felhasználó természetes személy azonosítási folyamatát, s használatával telefonon keresztül (Kormányzati Ügyfélvonal: 1818), azonosítottan meghatározott ügyek intézését is.

A NAV az RKTA-n keresztül biztosítja az általa üzemeltetett telefonos ügyintézési rendszerében az ÜCC-ben történő ügyintézést olyan adózók konkrét adóügyeinek intézéséhez, akik RKTA azonosítási móddal kívánják magukat azonosítani. Természetesen továbbra is biztosított a NAV által korábban kiadott PIN kóddal történő ügyintézés lehetősége, így amennyiben ezzel már rendelkezik, nem szükséges a NAV előtti telefonos ügyintézéshez külön RKTA regisztrációt is kezdeményeznie.