Feltételes adóbírság – biztos folytatni akarod?

Feltételes adóbírság – biztos folytatni akarod?

adóbírság kedvezmény, fellebbezésről való lemondás, feltételes adóbírság

Az új Art 216. §-a, mely bevezette a feltételes adóbírság intézményét 2018. január 1-én lépett hatályba. Így e kedvezmény akkor alkalmazható, ha az utólagos adó-megállapításról hozott elsőfokú határozatban előírt kötelezettségek 2018. január 1. napját követően válnak esedékessé. A kedvezmény igénybevételének nem akadálya, hogy a kötelezettség megállapítására irányuló eljárás és annak során a kötelezettségek megállapítása a 2017. december 31-ig hatályos jogszabályok alapján történt

2017. évi CL tv. 216. §
2017. évi CL tv. 216. § [Feltételes adóbírság kedvezmény]  Ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond, és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.

Bár kissé furcsán hangzik, de a feltételes adóbírság lényegében egy kedvezmény, mely azt jelenti, hogy meghatározott feltétel teljesítése esetén az adózó mentesül a kiszabott bírság ötven százalékának megfizetése alól. Ez akár meglehetősen komoly összeg is lehet, így  adott esetben komolyan mérlegre  kell tenni  az eljárás folytatásától várható előnyöket valamint az elérhető bírság megtakarítást és az eljárás folytatásának költségeit.

A kedvezmény érvényesítésének két feltétele van, melyeknek együttesen kell megvalósulniuk.

Az egyik feltétel az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogról történő lemondás. A fellebbezési jogról történő lemondásnak a következők szerint kell eleget tenni:

 • legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján tehető meg - szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondó nyilatkozatban;
 • a lemondó nyilatkozatot legkésőbb a fellebbezési határidő végéig el kell juttatni az adóhatósághoz;
 • a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye - az adózó a kedvezménytől ez esetben elesik;
 • a fellebbezésről történő lemondásnak a teljes határozatra kell vonatkoznia, mivel a kedvezmény egyes megállapításokra nem érvényesíthető;
 • a fellebbezésről való lemondás nem vonható vissza, mivel a határozat a lemondással véglegessé válik;

A másik az előírt adókülönbözet esedékességig történő megfizetése. Az  elsőfokú határozatban előírt adókülönbözetnek az esedékességig történő maradéktalan megfizetése érdekében a következők szerint kell eljárni: 

 • az elsőfokú határozatban előírt összes adókülönbözetet meg kell fizetni - amennyiben van ilyen - azt is, amely után nem szabtak ki adóbírságot;
 • a jogosulatlan igénylésnek minősülő adókülönbözet esetében fizetési kötelezettség teljesítése nélkül érvényesíthető a kedvezmény;
 • az adókülönbözetet megállapító elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, azaz az eredeti esedékességig kell a megfizetést teljesíteni, akkor is, ha részletfizetést vagy fizetési halasztást kért, illetve kapott az adózó;
 • az adókülönbözetet az adott adónemre történő befizetéssel vagy átvezetéssel, adókülönbözettel érintett adónemen fennálló túlfizetés beszámításával lehet rendezni;
 • az adókülönbözet megfizetésekor (ha a választott adófizetési módnál lehetőség van rá) a „Közlemény” rovatban szükséges az elsőfokú határozat iktatószámának megadása;
 • átvezetés hiányában a más adónemen fennálló túlfizetés vagy éppen az elsőfokú határozatban más adónemben az adózó javára megállapított adókülönbözet nem vehető figyelembe az adókülönbözet megfizetéseként

E két feltétel együttes teljesítése esetén  minden külön kérelem vagy eljárás lefolytatása nélkül a kedvezmény automatikusan megilleti az adózót. Ha valaki igénybe vette  ezt a lehetőséget, az a kedvezményre tekintettel elesik a   felügyeleti intézkedés iránti kérelem benyújtásának lehetőségétől. Aki fellebbezni sem kíván és a fellebbezési jogáról sem mond le, az hiába fizette meg a maradéktalanul az adóhiány összegét, a fellebbezési határidő elteltét követően nem élhet a feltételes  adóbírság-kedvezmény lehetőségével. De  a felügyeleti intézkedés iránti kérelem benyújtásának lehetősége számára még marad.

Ha mind ezek figyelembe vételével  le akarsz mondani a fellebbezési jogodról, a NAV által ehhez a nyilatkozathoz javasolt formát  magánszemély adózóként innenjogiszemélyként erről a linkről  letöltheted. Ezek alkalmazása nem kötelező, de az adóhatóság szerint megkönnyíti munkájukat.  Arról, hogy lehetséges-e az adókülönbözetet részben vagy egészben átvezetés útján kigyenlíteni, ezen a linken olvashatsz.

 Segíthetünk? Tanácsadás