Magánszemély jövedelem szerzése

Ha magánszemélyek bevételeiről, jövedelméről beszélünk az alábbi meghatározásokat mindig szem előtt kell tartsuk. Bár az egyes tájékoztatókban nem ismételjük ezeket a meghatározásokat, de minden esetben az itt meghatározott értelemben használjuk a bevétel és a jövedelem kifejezéseket.

Az szja törvény szerint bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – pénzben (e törvény alkalmazásában ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen

a) az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bónt, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetve egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére);

b) dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog;

c) elengedett, átvállalt tartozás; a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés;

d) kamatkedvezmény; dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy kedvezményes használata, igénybevétele.

A felsoroltakon kívül vagyoni értékkel bírnak a vagyoni értékű jogok, melyek körébe az szja törvény értelmező rendelkezése a következőket sorolja.: a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga.

Jövedelemnek tekintheti az szja törvény a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egészét, vagy a bevételnek a törvény szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy átalányban meghatározott költséggel csökkentett részét, vagy a bevételnek a törvényben meghatározott hányadát, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Bármely költség csak egyszeresen, egy alkalommal és – az szja törvényben meghatározott kivételekkel – legfeljebb a bevétel mértékéig vehető figyelembe. Igazolás nélkül elismert költség a ténylegesen felmerült és igazolt kiadás érvényesítése helyett jogszabályban meghatározott mértékig számolható el azzal, hogy ezt a költséget ilyen esetben teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. Átalányban vagy a bevétel hányadaként meghatározott jövedelem/költség esetén a bevétel más költséggel nem csökkenthető.

Tartalom jegyzék:

„Adószámos” magánszemély adókötelezettségei

Ingó értékesítés és a gazdasági tevékenység

Kifizető - nem kifizető