Hírek 10/20

Az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételből a jövedelmet úgy kell meghatározni, hogy a törvény szerint figyelembe veendő bevételekből le kell vonni azokat a költségeket, melyek érvényesítését a jogszabály lehetővé teszi. A számított jövedelem megállapítása során 

Akár a törvényi vélelem sikertelen megtámadása, akár az adóhatóság által bizonyított körülmények alapján a kisadózó vállalkozás és egy másik adózó között létrejött jogviszonyt munkaviszonynak kell tekinteni, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a kisadózó vállalkozásokról szóló  törvénytől  eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. Ez pedig