Hírek 12/20

Ténylegesen megkönnyítheti a tájékozódást és akár az ügyintézést is a NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszere. De milyen ügyekben, és milyen feltételekkel és módon, mikor, milyen telefonszámokon vehető igénybe? Az ezzel kapcsolatos NAV információkat gyűjtöttük össze.

2018. január 1-től új lehetőség az önellenőrzési szándék előzetes bejelentése, melyben az adózó  az adómegállapítási időszak és az adónem megjelölésével az önellenőrzés benyújtása  előtt bejelentheti az adóhatósághoz önellenőrzési szándékát és ezzel időlegesen elháríthatja az adóellenőrzés vezsélyét. A bejelentés feltételeiről és módjáról .......

2018. január 1-től  az étkezőhelyi vendéglátás 5%-os áfájához kapcsolódóan új adónem került bevezetésre turizmus fejlesztési hozzájárulás néven.

A fizetési kötelezettség tárgya, azaz a hozzájárulás-köteles szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás  ellenérték fejében történő nyújtása.