Hírek 14/20

2017. 01.01-től a TEÁOR szerinti alábbi tevékenységet végző vállalkozásoknak • 45.20 szerinti gépjárműjavítási, -karbantartási tevékenységet végző adóalanyok Ide tartozik a gépjárművek javítása és karbantartása [mechanikai...

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított...

2016. július 1-től a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az állami adó- és vámhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb...

A NAV az alábbi közleményben figyelmeztet határozatai bíróság előti megtámadása során mikor kötelező az elektronikus uton történő kereset indítás. A közigazgatási perekben a polgári perrendtartásról...

A bevallási nyilatkozat lehetősége az egyszerűség kedvéért két törvényben az Art-ban és az szja tv-ben kerül szabályozásra. Aki megfelel a jogszabályi feltételeknek 2016. január 31-ig,...