Hírek 14/20

és az igazgatási szolgáltatási díj terhek. Törvény javaslatot nyújtott be a kormány, mely 2017. Március 1-től megszüntetné a közigazgatási hatóságok által lefolytatott egyes eljárások során...

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről1 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Ez az ágazat magában foglalja (a gyártás és a bérbeadás kivételével)...

2017. 01.01-től a TEÁOR szerinti alábbi tevékenységet végző vállalkozásoknak • 45.20 szerinti gépjárműjavítási, -karbantartási tevékenységet végző adóalanyok Ide tartozik a gépjárművek javítása és karbantartása [mechanikai...

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított...

2016. július 1-től a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az állami adó- és vámhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb...