Lemondani vagy visszavonni?

Lemondani vagy visszavonni?

fellebbezés visszavonása, feltételes adóbírság kedvezmény, lemondás fellebbezési jogról minta

Az Art. 216. §-ában meghatározott feltételes adóbírság kedvezmény szerint, ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.

Kérdésként merült fel tekinthető-e a fellebbezési jogról való lemondásnak az, amikor az adózó ugyan fellebbez, de fellebbezési kérelmét a másodfokú döntés meghozatala előtt visszavonja. A NAV a 2018/51 sz. adózási kérdésben megfogalmazott álláspontja a következő.

Az Air. 124. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is

Air. 124. §

Air. 124. § [A fellebbezési jog gyakorlása] 

(1) A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

Az Air. 124. § (5) bekezdése szerint a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

Air. 124.§ (5)
Air. 124.§ (5) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

Az Air. 126. § (4) bekezdése szerint a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított tizenöt napon belül fel kell terjeszteni a felettes szervhez.

Air. 126.§ (4) 
Air. 126.§ (4) A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított tizenöt napon belül fel kell terjeszteni a felettes szervhez. A felterjesztés során az elsőfokú adóhatóság ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját.

Az Air. 126. § (7) bekezdése alapján a felterjesztést megelőzően az elsőfokú adóhatóság, azt követően a felettes szerv megszünteti az eljárást, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmet visszavonta. A fellebbezési kérelmet visszavonó nyilatkozat nem vonható vissza. 

Air. 126.§ (7)
Air. 126.§ (7) A felterjesztést megelőzően az elsőfokú adóhatóság, azt követően a felettes szerv megszünteti az eljárást, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmet visszavonta. A fellebbezési kérelmet visszavonó nyilatkozat nem vonható vissza.

A fellebbezés visszavonása nem tekinthető a fellebbezési jogról való lemondásnak, két, egymástól eltérő tartalmú jogintézményről van szó. Az adózó a határozatban a feltételes adóbírság kedvezmény alkalmazásának törvényi feltételeiről részletes és egyértelmű tájékoztatást kap, így amennyiben ennek ellenére fellebbezést nyújt be, úgy a határozatban foglalt tájékoztatás alapján tudatában kell lennie annak, hogy ezzel a kedvezményre való jogosultságát elveszíti.

Ha mind ezek figyelembe vételével  le akarsz mondani a fellebbezési jogodról, a NAV által ehhez a nyilatkozathoz javasolt formát  magánszemély adózóként innen, jogiszemélyként erről a linkről  letöltheted. Ezek alkalmazása nem kötelező, de az adóhatóság szerint megkönnyíti munkájukat.

Arról, hogy lehetséges-e az adókülönbözetet részben vagy egészben átvezetés útján kigyenlíteni, ezen a linken olvashatsz.

 Segíthetünk? Tanácsadás