Veszélyhelyzet - Bővülő kedvezmények

Veszélyhelyzet - Bővülő kedvezmények

járulékfizetési kedvezmények, kata kedezmények, kedvezményre jogosító tevékenységek, mentesített tevékenységek

Kiegészítette a kormány a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletben meghatározott azon tevékenységek körét melyek az ott felsorolt kedvezmények igénybevételére jogosítanak. A kedvezményeket tartalmazó alaprendelkezésről részletesebben itt olvashatsz 

Az új, kedvezményre jogosító tevékenységek:

utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),

fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és

belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30

Azonban a fizikai közérzetet javító szolgáltatást végzőkre csak akkor alkalmazhatók a kedvezmények, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (10) bekezdése a következő l)-n) ponttal egészül ki:

[Az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre - ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket - terjednek ki:]

„l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),

m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és

n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).”

2. § Az R. 1. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A (10) bekezdés m) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.”

3. § Az R. 1. § (10) bekezdés j) pontjában a „(TEÁOR és TESZOR 58.14) és” szövegrész helyébe a „(TEÁOR és TESZOR 58.14),” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A veszélyhelyzettel összefüggő további adózási információkért katt ide!