Előbb se lett volna rossz

Előbb se lett volna rossz

ismét bővült a járulékkedvezményre jogosító tevékenységek köre, új járulék kedvezmények, új szociális hozzájárulási adó kedvezmény

A veszélyhelyzet facsartatta ki velünk  kissé a jobb későn, mint soha bölcsességét. De ha már így alakult nézzük milyen tevékenységet végzőkre terjesztették ki a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben meghirdetett, majd a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletben részletezett szociálishozzájárulási adó és járulékkedvezményeket. A korábbi rendeletekről szóló tájékoztatónkat a rendeletekre kattintva érheted el. Az új 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet kihirdetését követő napon, április 11-én lépett hatályba, épp egy nappal az érintett kötelezettségekhez kapcsolódó bevallások és fizetési kötelezettségek határideje előtt. A rendelet számára kattintva elérhető a jogszabály szövege.

Mivel a kedvezmények már márciusra is alkalmazhatók, így azok a kedvezményezettek, akik már elkészítették és beadták a márciusra vonatkozó bevallásukat a kedvezmény érvényesítéséhez módosítaniuk kell azokat. Az új tevékenységek:

o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),

p) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),

q) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),

r) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),

s) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),

t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),

u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),

v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),

w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és

x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).”

A kedvezmények nem minden esetben alkalmazhatók feltétel nélkül, ezért azok alkalmazása előtt célszerű megvizsgálni, hogy az érintett adózó mindenben megfelel-e a rendeletben meghatározott alábbi feltételeknek:

 

A növényi szaporítóanyag termesztést  végzőre akkor terjednek ki  a kedvezmények, ha a tevékenységet végző megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § 2. pontjában foglaltaknak azaz  dísznövénytermesztést forgalomba hozatal céljából végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

Az egyéb, nem évelő  illetve évelő növényt akkor terjednek ki a kedvezmények, ha a tevékenységet végző adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok - ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is - termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.

A dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelemmel foglalkozók közül kizárólag dísznövény kiskereskedelemmel foglalkozókra terjednek ki a kedvezmények

A vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatást végzőkre akkor terjednek ki a kedvezmények, akiket a vadászati hatóság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara  hivatásos vadászként nyilvántartásba vett. Lásd a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 50. § (2) bekezdés f) pontját.  

A desztillált szeszes ital gyártókra csak akkor terjednek ki a kedvezmények, ha az általuk gyártott ital a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 6. vagy 9. pontja szerinti szeszes ital.

A sörgyártási tevékenységet végzők közül csak a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 17. pontja szerinti  kisüzemi sőrfőzdékre, azaz  évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktárakra terjed ki a kedvezmény.

A veszélyhelyzettel összefüggő további adózási információkért katt ide!